Aktualności

2011-10-09
Nowa strona WWW
Witam Państwa na mojej nowej stronie internetowej. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami...


2011-09-28
Współpraca, z „Clinica Vitae”
Uprzejmie informuję, iż rozpocząłem współpracę z „Clinica Vitae”, w której udzielam prywatnych konsultacji.

dr n. med. Jacek Brodzicki
gastroenterolog
specjalista chorób dzieci
Rejestracja telefoniczna wizyt: (58) 341 87 00

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ NOWEJ STRONIE INTERNETOWEJ!tytulowe.jpg
ZNAJDZIECIE PAŃSTWO TUTAJ INFORMACJE O MOICH KWALIFIKACJACH ZAWODOWYCH ORAZ NA TEMAT MOJEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (1990r.). W 1994 r. zdałem specjalizację I stopnia w zakresie Pediatrii, a drugi stopień specjalizacji uzyskałem w 1997r. Specjalizację z zakresu Gastroenterologii uzyskałem w 2009 r.

Na podstawie pracy: „Częstość występowania, następstwa i wyniki leczenia zachowawczego wstecznego odpływu żołądkowo – przełykowego u dzieci z mukowiscydozą”, w czerwcu 2000 roku uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych.

Od 1999 roku, po odbyciu kursu i uzyskaniu dyplomu umiejętności, wykonuję badania endoskopowe przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia) u dzieci i osób dorosłych.

Nieustannie moim miejscem pracy, od 1992 roku, jest Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w której jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta. Dodatkowo, w zakresie zabezpieczenia medycznego Pracowni Endoskopii Dziecięcej oraz dyżurów w Oddziale Gastroenterologii Dziecięcej i Pediatrii pracuję w Pomorskim Centrum Traumatologii im M. Kopernika w Gdańsku.

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego u osób dorosłych wykonuję w Pracowni Endoskopii Nadmorskiego Centrum Medycznego, Przychodnia „Kilińskiego”.

W ramach mojej działalności pozalekarskiej byłem jednym z założycieli i pierwszym Kierownikiem „Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku” w roku 1992.

W 2011 roku ukończyłem Menedżerskie Studia Podyplomowe: „Zarządzanie firmą w opiece zdrowotnej” na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Praktykę prywatną prowadzę od 1997 roku, w tym czasie uczestniczyłem w wielu Zjazdach, Konferencjach i Sympozjach Naukowych. Jestem autorem lub współautorem 63 publikacji naukowych, członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.

Jacek Brodzicki

Copyright (c)2011